Referentie

Frans Moorman

Projectleider bij Attero in Wijster

In 2015 heeft Banzo voor Attero in Wijster een nieuwe installatie opgeleverd voor de sortering van kunststoffen, drankenkartons, ferro’s en non-ferro’s uit brongescheiden materiaal. Banzo heeft de installatie ontworpen, geproduceerd en gemonteerd. De sortering vindt plaats middels een zakkenscheurder, lmgrabber, ballistische scheider, 10 optische (NIR) scheiders, bovenbandmagneten, eddy current en handsortering.

Frans Moorman is projectleider bij Attero in Wijster. Hij was actief betrokken bij de realisatie van een nascheidingsinstallatie voor huishoudelijk restaval. Een grootschalig project waarbij Banzo het ontwerp, de montage en het onderhoud voor haar rekening nam.

Banzo was voor ons een logische keus, omdat zij op deze onderdelen het beste scoorde.

 

Bestek

’’Wij zetten een bestek in de markt en kiezen voor een leverancier die het beste uit de bus komt op de onderdelen prijs, kwaliteit, veiligheid en snelheid. Banzo was voor ons een logische keus, omdat zij op deze onderdelen het beste scoorde. Dit is een project met een totale investering van 8 miljoen euro. Om een beeld te geven, deze installatie scheidt 280.000 ton afval per jaar. Dat is afval van 500.000 huishoudens in Nederland.”

Proces

’’Banzo heeft het ontwerp tot in detail uitgewerkt. Dankzij goed uitgewerkte 3D-tekeningen kan onze technische dienst precies zien waar welke onderdelen zitten. Wij bekijken of alles klopt en op een logische plek zit. Bijvoorbeeld, is er voldoende loopruimte op de bordessen en sluit een overstort goed aan op het volgende apparaat. Het was een constructieve samenwerking tussen Banzo en het projectteam. Bij Banzo werken specialisten die constante kwaliteit leveren.”

Oplevering

’’Toen de componenten van de installatie geproduceerd waren, kon er gebouwd worden. Ook dit verliep naar volle tevredenheid. Banzo dacht mee en had alles goed georganiseerd. De onderdelen kwamen op tijd binnen. Dat heeft ervoor gezorgd dat de oplevering eerder plaatsvond dan gepland.”

Rolf Nijboer

Projectleider

Frans Moorman

Projectleider bij Attero in Wijster

Mark Hagoort

Plant Manager at AEB Amsterdam

Peter Schout

Hoofd onderhoud