Samen werken aan resultaat

Optimaliseer je processen. Een installatie continu perfect afstellen zodat kwaliteit, capaciteit en beschikbaarheid maximaal zijn, dat is investeren in je rendement. Banzo trekt graag op met afvalverwerkende bedrijven op basis van resultaatverbeteringen. Onze drive is om samen aan installaties te werken die daadwerkelijk bijdragen aan doelstellingen.

In een proces van modificatie doet Banzo drie dingen:

1. De beschikbaarheid verbeteren.

Gedurende de looptijd van een installatie zijn de kosten voor onderhoud een belangrijk element voor het financiële rendement. In onze installaties wordt tot 70 ton afval per uur afval verwerkt. Slijtage en stilstand zijn te voorspellen en te plannen. Met een betere beheersing van het storingsgedrag van de installatie voorkom je stilstand en zullen kosten dalen. Er ontstaat grip op kosten.

2. Rendement verbeteren

Innovaties, veranderingen qua input van materialen, veranderende vraag uit de markt voor secundaire grondstoffen… het zijn aanleidingen om het rendement van de installatie aan te passen. Meer aandacht voor het sorteren van een bepaalde afvalstroom kan zorgen voor een toename van procenten van gerecycled materiaal. Banzo denkt samen met je na over het aanpassen van de lijn of het toevoegen van componenten.

3. Kwaliteit van eindproduct

Jouw eindproducten moeten aan een bepaalde kwaliteit voldoen, anders wordt het niet afgenomen. Samen kijken we hoe we eindstromen nog verder kunnen opwerken en zuiverder kunnen maken. In ons vooronderzoek nemen we de materiaalcompositie onder de loep en stellen we modificaties voor. Soms vindt een ombouw plaats, moet de lay-out worden aangepast.

Dit zorgt voor een toename van de kwaliteit van de grondstof en heeft daarmee invloed op de waarde van de het eindproduct.

Resultaatverbeteringen doorvoeren?

Met Banzo aan installaties werken en daadwerkelijk bijdragen aan doelstellingen.

Neem contact op