Banzo

Wij ontwerpen, installeren, modificeren en onderhouden afvalscheidingsinstallaties. We nemen onze verantwoordelijkheid in het hele proces en voor het resultaat. Samen creëren we een nieuwe realiteit: snel afbouwen met het verbranden van afval en doorpakken met hergebruik.

Met deze aanpak onderscheiden we ons in de markt.

Onze drive

Recycling is essentieel in het verduurzamen van onze wereld. Wet- en regelgeving, subsidie-instrumenten, maatschappelijke druk en de feiten; ze wijzen allemaal in de richting van een nieuwe realiteit in de afvalverwerkende industrie. Storten en verbranden zijn eindige modellen. De toekomst is hergebruik.

Wij helpen afvalverwerkers om ambitieuze doelstellingen op het gebied van hergebruik van grondstoffen te halen. En recycling economisch bestaansrecht te geven. Daar zit voor ons de uitdaging: deze nieuwe markt biedt kansen. Samen met opdrachtgevers werken we aan innovatie en kwaliteit in recycling met het juiste verdienmodel. In Nederland en wereldwijd.

Werken aan oplossingen die:

  • aansluiten bij de manier waarop afval wordt ingezameld door onze opdrachtgevers,
  • de beschikbaarheid, rendement en kwaliteit van het proces van afvalsortering verbeteren,
  • en deze laat aansluiten op de behoeften aan gerecyclede grondstof in de afzetmarkt.

We werken voor:

  • Publieke afvalverwerkers. Samen werken aan een circulaire economie.
  • Private afvalverwerkers. Naar een toekomstbestendige verwerking van afval.
  • Producerende bedrijven. Verken de mogelijkheden om je eigen productieproces circulair te maken.

Service & Parts

24/7 betrouwbare monteurs

System Integration

Totaaloplossingen voor afvalrecycling

Modifications

Je verwerkingsproces blijven verbeteren

Historie

Banzo is actief sinds 1947 expert in transporttechniek en vanaf 2011 zich gaan richten op recyclingtechniek. De afgelopen jaren zijn meerdere huisvuil- en recyclingsinstallaties succesvol geleverd aan de toonaangevende afvalverwerkers in Nederland.

In 1947 werd Banzo opgericht door dhr. Motzheim, in Groningen. In 2009 werd Banzo eigendom van Metso, waarna het in 2011 werd overgenomen door Marcel Kroon, de huidige directeur-eigenaar.

Nederland koploper

Sinds 2011 richten we ons op het ontwerpen en installeren, modificeren en onderhouden van recyclinginstallaties. Mede aangespoord door de enorme potentie in de recyclingmarkt en de koplopersrol die Nederland daarin inneemt sinds de jaren ’10.

In 2014 en 2015 werden de eerste grote successen geboekt met de realisatie van een kunststofscheidingsinstallatie voor het sorteren van kunststoffen, de realisatie van een scheidinginstallatie voor huishoudelijk restafval en de realisatie van een scheidingsinstallatie voor brongescheiden materiaal. Deze drie projecten werden allen opvolgend gebouwd bij Attero in Wijster. Inmiddels draaien installaties van Banzo in en rond grote steden als Amsterdam en Rotterdam.

Kwaliteit, veiligheid en milieu

Banzo is VCA**, ISO 9001, ISO 14001 en NEN-EN 1090 gecertificeerd. Wij werken met een geïmplementeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Deze certificaten tonen aan dat we veiligheid, gezondheid en milieu geborgd hebben in onze bedrijfsprocessen. Dat is voor ons maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wil jij mee-ontwerpen aan een circulaire wereld, als engineer, calculator of monteur?

Dit is waarom werken bij ons leuk is