Opwerkingsinstallatie voor organisch natte fractie

Afval kleiner dan 70 millimeter uit de scheidingsinstallatie voor restafval wordt beschouwd als organisch natte fractie (ONF). Vaak wordt deze stroom direct afgezet bij een vergister voor groen gas. In ONF zitten echter nog meer waardevolle grondstoffen, dan wel inert-stromen, die er via deze installatie uitgehaald worden. Zo is 3% van ONF nog kunststof.

https://www.youtube.com/watch?v=erag_jmRZzc

ONF bestaat voor 50% uit vocht. Het vocht zit voor een groot deel in de fractie kleiner dan 6-8 mm. Met een zeef kan deze fractie gescheiden worden. De gasopbrengst van de fractie kleiner dan 6-8 mm is gering. Door deze fractie te drogen wordt de massa met 50% gereduceerd. Verdere opwerking van deze fractie is mogelijk.

NIR scanners

In de 6-70mm fractie zit veel vervormbare 2D-materialen. Via windshifting worden folies en papier gescheiden van de 3D-materialen, zoals kunststof, hout, steen, glas, metalen en non-ferro. Na de ontijzering van de 3D-materialen via magneten, wordt het kunststof via near infrared (NIR) scanners gescheiden.

Wat overblijft gaat over een X-tract, een stralingsmachine die op basis van röntgentechniek en infrarood tot op molecuulniveau soorten herkent. Op basis van doorlaatbaarheid wordt steen en glas eruit gehaald. De organische fractie die overblijft kan naar de vergister en zorgt voor een hoge gasopbrengst.

Steen en glas

De steenfractie kan als grondstof worden afgezet. Het glas wordt met een zuiverheid van meer dan 95% opgeleverd en is geschikt als grondstof voor de glasverwerkende industrie.

Een scheidingsinstallatie voor ONF kan klantspecifiek worden ontworpen en gerealiseerd, met een verwerkingscapaciteit van 5 ton/uur tot 40 ton/uur.