Installatie voor bouw-, sloop en grofhuishoudelijk afval

Het doel van de installatie is harde kunststoffen, folies, metaal, papier, steen en hout te scheiden uit bouw-, sloop- en grof huishoudelijk restafval. Hout, kunststof en folies zijn de grootste en meest waardevolle stromen.

In hoofdzaak gebeurt hetzelfde als in de installatie voor huishoudelijk restafval, het gaat alleen om grovere en zwaardere materialen. Het verkleinen van de fracties heeft meer aandacht, evenals de slijtgevoeligheid. Idealiter bestaat een scheidingsinstallatie uit zo min mogelijk bochten. Bij overstortpunten worden slijtplaten van 400 tot 500 Hardox toegepast.

Scheidingstechnieken

In de basis bestaat de scheidingsinstallatie voor bouw, sloop- en grof huishoudelijk restafval uit een verkleiner, zeven, magneten, windshifters, ballistische scheiders en Near InfraRed (NIR) scanners.

Het materiaal wordt eerst in een 2D- en 3D-stroom gescheiden. De 2D-stroom bestaat uit vlakke delen, zoals folies, papier en textiel. De 3D-stroom zijn vormvaste materialen, zoals harde kunststoffen.

Uit de 2D-stroom worden papier en folies gescheiden door middel van windshifting. Uit de 3D-stroom worden harde kunststoffen gescheiden door middel van NIR-scanners. Waar nodig wordt deze stroom via magneten nog ontdaan van ijzer of non-ferro en van drankenkartons. Kunststof wordt door een NIR-scanner tot op het niveau van PET, PP en PE gescheiden. Hout en steen kan op basis van soortelijk gewicht, dan wel met stralingstechniek gescheiden worden.

De scheidingsinstallatie voor bouw, sloop- en grof huishoudelijk restafval kan klantspecifiek worden ontworpen en gerealiseerd, met een verwerkingscapaciteit van 10 ton/uur tot 70 ton/uur.