Opwerkingsinstallatie voor GFT

In veel Europese landen wordt groente-, fruit- en tuinafval in een aparte container ingezameld. Dit is waardevolle, organische stof. Er wordt compost van gemaakt (voor de tuin of vruchtbare akkers) en via vergisting wordt duurzame energie opgewekt. Maar hoe werkt dat?

Onze opwerkingsinstallatie voor GFT is er als eerst op uit om stoorstoffen uit te sorteren. Veel mensen doen wel hun best, maar toch zit er vaak nog glas, steen, metaal, papier of plastic tussen het GFT. Dit wordt er via magneten, zevers, windshifters en andere scheidingsmethodes uitgehaald. Een voorbeeld daarvan is de X-tract, een stralingsmachine die op basis van röntgentechniek en infrarood tot op molecuulniveau soorten herkent. Op basis van doorlaatbaarheid (dichtheid) wordt steen en glas uit het GFT gehaald.

Vergisting voor biogas

Het GFT wordt in een voorbewerking door middel van zeven in drie fracties (fijn, midden en grof) opgesplitst. De middenfractie gaat naar een vergister voor de productie van biogas. Wat daarna overblijft is digestaat. Het digestaat wordt weer gemengd met de fijne en grove GFT-fractie en gaat naar de composteerinstallatie. Tijdens het composteerproces wordt lucht toegevoegd. De lucht zorgt samen met bacteriën en schimmels voor afbraak van organisch materiaal, waardoor het materiaal opwarmt tot circa 60°C. Door de temperatuur verliest de aanwezige onkruidzaden hun kiemkracht en wordt het gecomposteerde materiaal gedroogd. Na zo’n drie weken wordt het gecomposteerde materiaal in de nabewerking gezeefd. Alles tussen 10 en 12mm is  geschikt om als compost te gebruiken.

Waardevolle mineralen en bodemstructuur

Compost wordt toegepast als bodemverbeteraar. Het bevat waardevolle mineralen en zorgt voor een goede bodemstructuur. Agrariërs gebruiken het bijvoorbeeld om hun akkers meer vocht en voedingsstoffen te kunnen laten vasthouden. In de tuinbouw en in uw eigen tuin is compost ook onmisbaar.

Alles groter dan 12mm wordt in de nabewerking met behulp van ballistische scheiders, na infrarood- en röntgentechniek, gescheiden in drie stromen: hout-, steen/glas- en rest. De houtfractie wordt als brandstof verwerkt in een biomassa-energiecentrale. De steen/glas fractie dient als bouwstof in de wegenbouw. De restfractie, die nog bestaat uit textiel, papier en kunststof, wordt thermisch verwerkt.

Vrijwel alles wordt hergebruikt

Van al het afval in de GFT-container wordt gemiddeld genomen 60% compost gemaakt. 20% is vocht, 10% is een houtfractie, 6% steen/glas en uiteindelijk is slechts 4% residu (plastic, textiel).