Installatie voor huishoudelijk afval

Het doel van de installatie is harde kunststoffen, folies, metaal, papier en Organisch Natte Fractie te scheiden uit huishoudelijk restafval en dat zo efficiënt mogelijk te doen. Elke stap in het scheidingsproces is erop gericht om meerdere recyclebare producten te creëren die door verdere opwerking als grondstof worden hergebruikt.

In de basis bestaat de scheidingsinstallatie uit een verkleiner, zeven, magneten, windshifters, ballistische scheiders en Near InfraRed (NIR) scanners. De kleinste fractie (0-70mm) is de Organische Natte Fractie (ONF). Het is mogelijk de ONF-fractie integraal te vergisten of via onze ONF-opwerkingsinstallatie op te werken tot monostromen zoals glas, kunststoffen, metalen en steen. Wat overblijft is een organische fractie met een veel hogere gasopbrengst.

https://www.youtube.com/watch?v=KPAbv12GbfI

De fracties groter dan 70mm worden door een scheidingsinstallatie gevoerd, waar het materiaal eerst in een 2D- en 3D-stroom gescheiden wordt. De 2D-stroom bestaat uit vlakke delen, zoals folies, papier en textiel. De 3D-stroom zijn vormvaste materialen, zoals harde kunststoffen en drankenkartons.

Uit de 2D-stroom worden papier en folies kwantitatief gescheiden door middel van windshifting en kwalitatief kunnen de papier en folie fractie door middel van NIR-scanners verder worden opgewerkt.

Uit de 3D-stroom worden harde kunststoffen gescheiden door middel van NIR-scanners, waar nodig wordt deze stroom via magneten nog ontdaan van ijzer of non-ferro en van drankenkartons. Kunststof wordt door een NIR-scanner tot op het niveau van PET, PP en PE gescheiden.