Installatie voor brondgescheiden afval (PMD)

In veel huishoudens vindt ook scheiding van afval aan de bron plaats. Zo kan het zijn er mensen een container hebben met plastics, metalen en drankenkartons (PMD). Deze stromen worden al in het huishouden apart gehouden van bijvoorbeeld papier en organisch materiaal.

https://www.youtube.com/watch?v=ATfZfLDJxKA&t=57s

De reden dat plastics, metalen en drankenkartons in één container of zak worden gedaan, is omdat ze via een scheidingslijn eenvoudig uit elkaar te halen zijn.  PMD bestaat meestal voor 40% uit folies. Het bestaat verder uit ferro, non-ferro, drankenkartons en vormvaste kunststoffen.

Eerst worden de zakken geopend en in een zeef wordt het fijne materiaal gescheiden. Windshifters en een ballistische scheider zorgen ervoor dat de folies worden gescheiden uit het brongescheiden verpakkingsmateriaal. (Non-)Ferro’s worden met behulp van een magneet en eddy current gescheiden.

Kunststof sorteerinstallatie

Nascheiding richt zich in eerste instantie op het kwantificeren van waardevolle stromen. Na het kwantificeren volgt het kwalificeren, het opwaarderen van grondstoffen. Dat gebeurt voor een belangrijk deel in de kunststofsorteerinstallatie (KSI).

Het opgewerkte 3D-materiaal uit een nascheidingsinstallatie voor huishoudelijk restafval kan als input dienen voor een kunststofsorteerinstallatie. Het 3D-verpakkingsmateriaal bestaat uit ferro, non- ferro, drankenkartons en vormvaste kunststoffen. (Non-) Ferro’s worden met behulp van een magneet en eddy current gescheiden.

Door een aantal Near InfraRed (NIR) scanners in serie achter elkaar te plaatsen worden de drankenkartons en de kunststoffen in PET, PE, PP en een kunststof MIX- fractie gescheiden. Kwaliteitscontroleurs zorgen ervoor dat de kunststof monostromen aan de gewenste specificaties voldoen. De kunststof monostromen worden in balen geperst en dienen als grondstof voor de kunststof verwerkende industrie.

De kunststofsorteerinstallatie kan klantspecifiek worden ontworpen en gerealiseerd, met een verwerkingscapaciteit van 1 ton/uur tot 15 ton/uur.

Andere brongescheiden stromen

Er zijn meer mogelijkheden om afvalstromen al aan de bron te scheiden. Het gebeurt bijvoorbeeld met groente- fruit- en tuinafval. Dit kan in een scheidingsinstallatie voor organisch natte fractie (ONF) worden opgewerkt tot onder andere groen gas en compost.