Snel menu

Word 100% circulair

– Waarom storten of verbranden we afval?
– Een nieuw model
Verdien model
– Zes stappen om te komen tot een nieuw model

Direct contact opnemen

Verbranden en storten van afval is iets wat we niet langer kunnen volhouden. Maatschappelijk gezien wordt het steeds meer ongewenst, als businessmodel werkt het niet meer. We worden terecht gestuurd door wet- en regelgeving. Je moet op zoek naar een toekomstbestendige aanpak. Hoe je dat als afvalverwerker of verantwoordelijke overheid kunt doen, lees je in deze longread. 

Een schone, hygiënische stad

In Europa produceert de gemiddelde burger 500 kilo huishoudelijk afval. In de Verenigde Staten is dit bijna het dubbele. De lokale overheid is verantwoordelijk voor het afvoeren van afval. Doel: een schone, hygiënische leefomgeving.

Maar wat doen we met dat afval? Wie heeft een rol in de afvalketen? En hoe maken we afvalverwerking betaalbaar én duurzaam?

Waarom storten of verbranden we afval?

Voor die schone, hygiënische leefomgeving schakelt de overheid afvalinzamelaars en vuilverwerkers in. Zij krijgen per ton afval een vergoeding voor het wegwerken ervan. Het product is een schone stad. Afval is als het ware een restproduct. De meest voor de hand liggende manier om van afval af te komen is storten op plekken buiten de bebouwde omgeving. Of verbranden, omdat storten in dichtbevolkte gebieden ook steeds moeilijker wordt. Vandaag de dag wordt nog meer dan de helft van het afval op die manier weggewerkt.

Met name in West Europa is het verbranden van afval in de laatste decennia populair geworden. Met de warmte wordt groene energie gewonnen en de afvalberg wordt gereduceerd tot zo’n 20% van de oorspronkelijke omvang.

Er zijn wel dure installaties voor nodig. Om die investering te rechtvaardigen betalen burgers belastingen of krijgen zij afrekeningen op basis van kilo’s en kliko’s. En er worden langjarige contracten afgesloten tussen de verbranders en de lokale overheden.


De tijd heeft dit model eigenlijk ingehaald. Er zijn veel redenen waarom we nu anders naar verbranden en storten kijken dan vroeger:

Storten en verbranden gaan in de ban

De steun voor storten en verbranden neemt af. Maar ook het businessmodel begint af te brokkelen. EU-regelgeving zorgt ervoor dat overheden aan de slag moeten met recycling. De doelstellingen zijn fors. Al in 2025 moet 65% van het verpakkingsmateriaal een nieuwe leven krijgen als grondstof. In 2030 zijn de doelen nog ambitieuzer.

En dat is een goed idee. Zo bespaart iedere ton gerecycled kunststof 2,5 ton CO2-uitstoot. Dat komt omdat werken met nieuwe grondstoffen veel meer energie kost, om het te ontginnen en te bewerken. Zo bespaar je bijvoorbeeld 75% energie door gerecycled staal te gebruiken. Bovendien zorgt storten van afval voor gevaarlijke methaan emissies, en dat voorkom je bij recycling.

Als we klimaatdoelen willen halen, moeten we veel minder storten en afval verbranden. En dat kan.

Belasting op storten en verbranden, verplichte vraag naar secundaire grondstof

Er is nog meer slecht nieuws voor de oude manier van afval verwerken. Steeds meer overheden voeren belastingen in op het verbranden of storten van afval. En de EU werkt aan wetgeving om producenten te verplichten bepaalde percentages secundaire grondstoffen toe te passen. Het oude afvalmodel wordt dus duurder en uiteindelijk onbetaalbaar.

Een nieuw model

De ambitieuze doelen zorgen ervoor dat je als vuilverwerker of lokale overheid op zoek moet naar een nieuw, toekomstbestendig model. En dat model is voorhanden.

In dat model draait het primair om grondstoffen. De businesscase van afval moet zich niet langer richten op de inzameling en verwerking, maar op het creëren van grondstoffen. Het moet zich niet langer richten op het beperken van kosten voor het wegwerken van afval. De investeringen moet zich gaan richten op het scheiden van stromen en het opwerken van grondstoffen. Die grondstoffen krijgen waarde. Belangrijk: het is in ieders belang in de keten om te werken aan kwalitatief goede grondstoffen en professionele recycling.

Uitrekenen

Als je het aanbod van afval goed in beeld hebt, kunt je op basis van beschikbare data uitrekenen hoeveel soorten grondstoffen gescheiden kunnen worden, evenals het percentage dat gerecycled kan worden en de kwaliteit van de grondstof. En daarmee de waarde.

Met het mechanisch scheiden van afval is het in theorie mogelijk 95% van het gehele aanbod van huishoudelijk afval te recyclen. In de praktijk hangt dit af van uw huidige manier van inzamelen en verwerken, de lopende contracten die er zijn in de verwerkingsketen en het investeringsvermogen.

Businesscase: als je nu afval stort maar gaat recyclen

Omdat storten van afval relatief weinig investeringen vergt, is de uitdaging van de recycling businesscase om de investering in mechanische recyclinginstallaties terug te verdienen met het afzetten van secundaire grondstoffen in de markt. Dit kan een groeimodel zijn. Het ligt voor de hand te beginnen met kunststoffen en metalen en papier en dat aan te vullen met het verwerken van organisch materiaal.

Businesscase: als je nu verbrandt (of exporteert) maar gaat recyclen

Het voordeel is dat inwoners al gewend zijn om te betalen voor afval. Om daarmee de verbrandingsinstallatie over een periode van 30 jaar af te schrijven. Ook bij lopende contracten geldt dat aan recyclingdoelstellingen moet worden voldaan. De uitdaging zit erin om de transitie te maken qua businessmodel. Beginnen met het scheiden van kunststoffen, papier en metalen is een goede start om een stroom grondstoffen uit de verbrandingsoven te houden en die het in de markt goed doet qua afzet en prijs. Van deze stroom is de secundaire grondstoffenketen al ver doorontwikkeld.

Zes stappen om te komen tot een nieuw model

  1. Laat je afval onderzoeken op volumes en aantal grondstoffen
  2. Onderzoek de de wet- en regelgeving voor jouw regio
  3. Onderzoek markt en prijzen voor secundaire grondstoffen zoals kunststoffen, papier en gas
  4. Breng scenario’s in beeld; hoeveel investering is nodig voor een x-percentage aan recycling en bij welke stromen begin je dan
  5. Zet deze scenario’s af tegen het huidige en neem daarin mee dat belastingen op storten en verbranden toe zullen nemen en de vraag naar secundaire grondstoffen toenemen
  6. Ontwikkel de perfecte scheidingslijn

Banzo kan je helpen scenario’s in beeld te brengen en rekent mee aan het businessmodel.

Wordt ook 100% circulair.
Verken met ons je nieuwe businessmodel

Neem contact op