System Integration

Wij ontwerpen, installeren, modificeren en onderhouden afvalscheidingsinstallaties. We nemen onze verantwoordelijkheid in het hele proces en voor het resultaat. Samen creëren we een nieuwe realiteit: snel afbouwen van het storten en verbranden van afval en doorpakken met hergebruik.

Met deze aanpak onderscheiden we ons in de markt.

Hoe is jouw afvallogistiek ingericht? Dat varieert doorgaans van één, twee of drie containers bij de voordeur van inwoners. Het is bepalend voor de manier waarop je start met recycling. Op basis van de situatie bouwen wij turn key scheidingsinstallaties.

The way you collect, the way you recycle

Wanneer er één grijze afvalstroom is

Dan begint het met de installatie voor huishoudelijke restafval. Hierin worden de meest elementaire stromen direct gescheiden. Folies, harde kunststoffen, papier, drankenkartons, metalen en de organische fractie. De organische natte fractie (ONF) maakt een groot onderdeel uit van deze stroom. Een installatie voor ONF invoegen is daarom een goede keuze.

Installatie voor huishoudelijk afval

Waneer er binnen het huishouden afval gescheiden wordt

In sommige gebieden is het gebruikelijk om plastics, metalen en drankenkartons via een extra container apart in te zamelen. In een installatie voor PMD worden deze stromen verkleind, gescheiden, geschoond en klaar gemaakt voor verdere opwerking voor toepassing in nieuwe producten.

Installatie voor brongescheiden afval (PMD)

Organisch materiaal uit het restafval

De organische natte fractie (ONF) maakt een groot onderdeel uit van huishoudelijk afval. Een installatie voor ONF toevoegen aan een scheidingsinstallie voor huishoudelijk afval is daarom een goede keuze.

Installatie voor organisch natte fractie (ONF)

Groente-, fruit- en tuinafval

In sommige gebieden is het gebruikelijk om de organische afvalstroom (groente-, fruit- en tuinafval) apart in te zamelen. GFT is heel geschikt om eerst te vergisten. Het methaan kan als biogas ingezet worden. Daarna wordt de stroom ontdaan van stoorstoffen zoals glas en kunststoffen en vindt compostering plaats. Belangrijke mineralen en organische stof maakt onze bodem vruchtbaar.

Installatie voor GFT

Bouw-, sloop en grofhuishoudelijk afval

Voor de meeste landen geldt voor deze stroom een andere logistiek systeem is ingeregeld. De kenmerken van het afval zelf komen echter overeen met huishoudelijk restafval en de mogelijkheden om enorme percentages klaar te maken voor hergebruik ook.

Installatie voor bouw-, sloop en grofhuishoudelijk afval

Waardevermeerdering

Mechanische scheidingsinstallaties zorgen voor waardevermeerdering van grondstoffen.

Inrichting van installaties

Het plaatsen van scheidingslijnen kan tot wel 30 verschillende grondstoffen leveren, variërend van verschillende soorten plastics, glas, steenfracties, zandfracties, verschillende metalen, papier en textiel. Voor het scheiden van deze materialen worden verkleiners, zeven, magneten, windshifters, ballistische scheiders en infraroodscanners ingezet.

Zekerheid over het rendement

Er zijn vier elementen die van groot belang zijn voor de businesscase.

Dit proces doen we samen. De installaties worden volledig ge-engineerd op basis van de verwachte samenstelling van het afval dat binnenkomt en de gewenste eindstromen. Banzo garandeert dat een installatie op basis van deze data zal leveren wat we beloven. Zo heeft u zekerheid over de investering en het financiële rendement.

Samen creëren we een nieuwe realiteit
Wil je ook doorpakken met hergebruik?

Neem contact met ons op